1 GENERELT

Vårt mål er alle som får sine personopplysninger behandlet av Princess Yachts Norway AS, org.nr. 919 086 548, eller konsernets andre selskaper («PYS»), skal kunne føle seg trygge på at den personlige integriteten respekteres og at tilstrekkelige tiltak iverksettes for å beskytte de opplysningene som registreres av oss. Med denne integritetspolicyen vil vi beskrive hvordan vi sikrer at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

2 PERSONVERNANSVARLIG

PYS er personvernansvarlig for behandling av personopplysninger som utføres av eller på oppdrag av PYS innenfor rammene av virksomheten. Aktuell informasjon om hvor du kontakter oss, finnes alltid på vårt nettsted (princessyachts.no).

3 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi behandler både opplysninger som du gir til oss og som vi samler inn fra deg.

3.1 Personopplysninger som du gir til oss

Når du som kontaktperson for din organisasjon kjøper varer eller tjenester hos oss, kontakter oss via telefon, e-post eller brev, laster ned materiell fra nettsiden vår, deltar på våre arrangementer eller i undersøkelser, behandler vi de personopplysningene som du gir til oss. Personopplysningene du gir til oss og som vi behandler, kan f.eks. være ditt navn, stilling og/eller avdelingstilhørighet, adresse, mobil- og telefonnummer og din e-postadresse.

3.2 Personopplysninger vi samler inn fra deg

Når du besøker nettstedet vårt og laster ned materiell, kommer vi til å samle inn personopplysninger om deg. Det kan handle om IP-adresse, hvilke sider du besøker på nettstedet og om du har åpnet e-post- eller andre meldinger fra oss.

3.3 Personopplysninger om deg som vi får fra andre

Vi kan komme til å ta imot e-post og annen korrespondanse som inneholder personopplysninger om tredjepart, og behandler derfor slike personopplysninger. Hvis det kreves kommer vi til å informere deg som tredjepart om behandlingen.

4 HVORFOR OG I SAMSVAR MED HVILKET RETTSLIG GRUNNLAG VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER?

4.1 Avtalen mellom oss og deg eller den organisasjonen du representerer

Hvis du representerer et enkeltmannsforetak eller en organisasjon som vi har en bedriftsmessig relasjon til, kommer vi til å behandle de personopplysningene som du gir til oss eller som vi samler inn om deg i denne relasjonen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger for deg som representerer et enkeltmannsforetak som vi har en bedriftsmessig relasjon til, er det som er nødvendig for å fullføre den avtalen vi har med deg eller for å iverksette tiltak før en avtale kan inngås. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger for deg som representerer en organisasjon som vi har en bedriftsmessig relasjon til, er interesseavveiing, dvs. behandling er nødvendig for et objekt av vår legitime interesse for å opprettholde og oppfylle våre forpliktelser i forholdet. Hvis du ikke gir oss personopplysningene dine, har vi ingen mulighet til å opprettholde en forretningsmessig relasjon med organisasjonen din og fullføre våre forpliktelser i henhold til dette.

4.2 Markedsføring, oppfølging og utvikling av tjenestetilbudet

Vi kommer til å registrere og behandle informasjon som navn, stilling og/eller avdelingstilhørighet, e-postadresse samt opplysninger om den organisasjonen du representerer for å sende tilbud til deg om våre varer og tjenester samt for oppfølging og utvikling av PYS’ tjenestetilbud. Opplysningene kan også skape grunnlag for markedsførings- og kundeanalyser. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger, er som er nødvendig i forhold til vår legitime interesse for å kunne markedsføre produkter og tjenester som vi mener at organisasjonen din kan være interessert i, gjennomføre oppfølgingsaktiviteter for leverte varer og tjenester samt å utvikle vårt tilbud. Vår interesse av å behandle personopplysninger for å sende tilbud til deg og gjennomføre oppfølging og utviklingsaktiviteter, går utover din potensielle interesse for å beskytte din personlige integritet i lys av de potensielle fordelene som disse tilbudene medfører for organisasjonen din.

4.3 Bokføring

Vi kommer til å behandle opplysninger om de transaksjonene som skjer mellom deg, ditt enkeltmannsforetak eller organisasjon og oss for bokføringsmål. I den anledning kommer vi til å behandle personopplysninger som navn og e-postadresse. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger, er det som er nødvendig for oss for å overholde våre juridiske forpliktelser i henhold til regnskapsloven.

5 FORMIDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan komme til å videreformidle personopplysningene dine til konsernselskaper, samarbeidspartnere og andre tjenesteleverandører for å oppfylle vår avtale med deg og/eller din organisasjon. Det kan altså forekomme at vi videresender personopplysninger til selskap som behandler slike opplysninger for PYS’ regning for de formål som er nevnt ovenfor, f.eks. IT-leverandører og andre servicebedrifter som arbeider med f.eks. fakturering, lønn og kundeundersøkelser. Hvis dette skjer, er PYS behandlingsansvarlig, og de leverandører som PYS bruker er databehandlere. Databehandlerne må følge våre instruksjoner og har ikke rett til å utlevere personopplysninger om deg til noen annen eller bruke dem for andre formål enn det som omfattes av våre instruksjoner. Databehandlerne er også forpliktet til å foreta visse tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine.

Innenfor rammene av det som er angitt i avsnitt 4.2 ovenfor, kan vi også dele kontaktinformasjonen din og informasjon om båten du kjøpte fra oss til tredjeparter som vi samarbeider med for å tilby deg passende tilleggstjenester som forsikringsselskaper, service tilbydere og lignende. Disse mottakerne fungerer hovedsakelig som uavhengige personopplysningsansvarlige, og du vil kunne lese mer om behandlingen av deres personlige data i forbindelse med at du blir kontaktet av dem. Hvis du vil vite mer om hvilke spesifikke mottakere som er relevante på kjøpstidspunktet, er du velkommen til å kontakte oss.

Personopplysninger kan til slutt blir utlevert hvis det er nødvendig i henhold til lov, forordning eller myndighetsavgjørelse samt for å ivareta PYS’ rettslige interesser eller for å oppdage, forebygge eller ta hensyn til sikkerhetsproblemer.

Vi og våre samarbeidspartnere og tjenesteleverandører behandler, som hovedregel, personopplysningene dine kun innenfor EU og EØS. Dersom personopplysningene dine behandles utenfor EU og EØS, kommer vi til å iverksette tiltak for å sørge for at personopplysningene fortsatt er like godt beskyttet, og vi iverksetter de tiltak som kreves for at vi, på lovlig vis, kan overføre personopplysninger til land utenfor EU og EØS.

6 HVOR LENGE VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG FOR ULIKE FORMÅL?

Vi behandler personopplysninger bare så lenge det finnes behov for å lagre dem for å fullføre de målene som opplysningene er registrert eller samlet inn for. Personopplysningene kan lagres på flere forskjellige steder for ulike formål. Det kan innebære at en opplysning som er fjernet i ett system for at den ikke lenger er nødvendig der, kan fortsatt finnes i andre systemer for et annet formål der opplysningene fremdeles behøves.

Vi behandler bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å full fullføre den avtalen vi har med deg eller din organisasjon.

Vi kommer til å behandle personopplysningene dine for å sende deg tilbud (markedsføring) så lenge vi har en avtale med organisasjonen din, og i ett år deretter eller den kortere tiden som du er ansatt i organisasjonen.

Personopplysninger som vi behandler for bokføringsformål, oppbevares i syv år i samsvar med gjeldende bokføringslovgivning.

Personopplysningene dine kan bli lagret separat i lengre tid enn det som angis ovenfor hvis det behøves for å følge rettslige krav som pålegges oss eller som resultat av myndighetsbeslutning.

7 ENDRINGER I DENNE POLICYEN

Denne policyen kan bli justert fra tid til annen, uten at dette forhåndsvarsles. Aktuell integritetspolicy finnes alltid offentliggjort på vårt nettsted (princessyachts.no).

8 DINE RETTIGHETER

Når vi behandler personopplysninger om deg, har du en del rettigheter ifølge loven. Vær oppmerksom på at utøvelsen av disse rettighetene er underlagt visse krav og betingelser som angitt i loven (EUs personvernsforordning).

8.1 Din rett til informasjon og tilgang til personopplysninger

Du har rett til at, ved skriftlig forespørsel, få om informasjon de personopplysningene vi behandler om deg.

Du har også rett til å be oss slette eller begrense personopplysningene vi har om deg og at vi gir deg en kopi av disse opplysningene. Forespørselen sender du til oss via kontaktopplysningene nedenfor, se punkt 5.

Dersom forespørselen er grunnløs eller urimelig, for eksempel hvis du ber om utvinning eller sletting ofte og med korte intervaller, kan vi enten nekte å godta forespørselen din eller ta betalt for de administrative kostnadene som forespørselen din medfører.

8.2 Din rett til korrigering og sletting av personopplysninger

Hvis personopplysningene dine er feil eller ufullstendige, har du rett til å begjære at vi endrer eller kompletterer dem.

Du har rett til å begjære sletting av personopplysninger under visse omstendigheter (som angir i EUs personvernsforordning). Under forutsetning av din henvendelse faller innenfor rammene av disse omstendighetene, kommer vi til å slette personopplysningene.

8.3 Din rett til nekting av direktemarkedsføring

Du kan når som helst nekte at dine personopplysninger behandles for direktemarkedsføring eller profilering for slike formål. Hvis du ikke vil at vi behandler personopplysninger for dette formålet, ber vi at du kontakter oss via kontaktopplysningene nedenfor, se punkt 9. Vi vil da slutte å behandle opplysningene for dette formålet.

8.4 Din rett til å kreve begrensning

Under visse forutsetninger, som angis i EUs personvernsforordning, har du rett til å kreve at behandlingen begrenses. Hvis du har rett til dette, blir slike personopplysninger, med unntak av lagring, behandlet utelukkende med ditt samtykke, eller for å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav eller for å beskytte enhver annen fysisk eller juridisk persons rettigheter eller av grunner som er viktige for offentlig interesse.

8.5 Din rett til dataportabilitet

Du har rett til å få ut personopplysninger om deg i et strukturert, brukelig og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre denne informasjonen til en annen personlig ansvarlig person når det er teknisk mulig.

8.6 Din rett til å klage

Hvis du er misfornøyd med måten vi handler personopplysningene dine på, ber vi at du kontakter oss via kontaktopplysningene på punkt 9.

9 KONTAKT OSS

Du kan kontakte oss på følgende måte:
– via e-post: info@princessyachts.no
– via telefon: +47 55525030 eller
– genom brev: Ytrebygdsvegen 37, 5251 Søreidgrend, Norge

contact
contact

KONTAKT OSS

Vi gleder oss til å komme i kontakt med Deg!

BESTILLE DELER

Hvis tilbehør eller reservedel du ønsker ikke er tilgjengelig i vår nettbutikk?

Princess Yachts Norway AS

Åpningstider
Mandag – Fredag 09:00 – 16:30
Andre tider etter avtale.

Åpningstider
Månd – Fred 9:30 – 18 (sommer)
Månd – Fred 9:30 – 17 (vinter)
Andre tider etter avtale.

Princess Yachts West Sweden AB

Åpningstider
Mandag – Torsdag 07:30 – 17:00
Fredag 07:30 – 14:00
Andre tider etter avtale.

Princess Yachts Denmark ApS

Åpningstider
Mandag – Fredag 09:00 – 17:00
Andre tider etter avtale.

EIER & STYRET

Sverige | Norge | Danmark

benny-martinsson_2017-sv_500x500px
Benny Martinsson

Eier | Styremedlem
CEO
benny@princessyachts.se
M: +46 70 644 21 10

jessica-martinsson_southampton-2017-sv_500x500px
Jessica Martinsson, M.Sc.

Eier | Styremedlem
Salg, markedsføring & økonomi
jessica@princessyachts.se
M: +46 70 668 77 13

Lars Falkeskog

Eier | Styreleder

DET NORSKE KONTORET BERGEN

svein-erik-palmstrom_oslo-2017-sv_500x500px
Svein Erik Palmstrøm

Managing Director Norge & Salg
sveinerik@princessyachts.no
M: +47 477 62 069

petter-mork-knudsen-sv_500x500px
Petter Mork Knudsen

Salg & Service West Norge
petter@princessyachts.no
M: +47 918 42 349

seweryn-jaeger-sv_500x500px
Seweryn K. Jæger

Innkjøpere & Deler Salg
support@princessyachts.no

niclas-juvakka
Niclas Juvakka

Innkjøpere & Deler Salg
support@princessyachts.se

Robert-Pedersen
Robert Pedersen

Verkstadsleder
robert@princessyachts.no
M: +47 459 53 020

Stian-Ostebrod
Stian Østebrød

Mekaniker

DET NORSKE KONTORET OSLO

Eva-Dammen-100
Eva Dammen

Manager East Norge & Salg
eva@princessyachts.no
M: +47 477 60 887

stein-ulltveit-moe
Stein Ulltveit-Moe

Salg & Service East Norge
stein@princessyachts.no
M: +47 477 59 663

niclas-juvakka
Niclas Juvakka

Innkjøpere & Deler Salg
support@princessyachts.se

seweryn-jaeger-sv_500x500px
Seweryn K. Jæger

Innkjøpere & Deler Salg
support@princessyachts.no

DET SVENSKE KONTORET

Johan Stübner 500x500 web
Johan Stübner

Sales Executive
johan@princessyachts.se
T +46 70 644 28 42

jane cooper 500x500 web
Jane Cooper

Finance Manager Scandinavia
finance@princessyachts.se
T +46 70 644 21 30

Processed with VSCO with b1 preset
Nellie Petersen

Markedskoordinator Scandinavia
marketing@princessyachts.se
M: +46 70 644 21 51

jesper-rohlander-sv_500x500px
Jesper Röhlander

Service Manager Sverige
jesper@princessyachts.se
M: +46 70 644 21 02

Kalle-Wallin
Kalle Wallin

Technical Aftersales
kalle@princessyachts.se

niclas-juvakka
Niclas Juvakka

Innkjøpere & Deler Salg
support@princessyachts.se

seweryn-jaeger-sv_500x500px
Seweryn K. Jæger

Innkjøpere & Deler Salg
support@princessyachts.se

DET DANSKE KONTORET

Mads Roepstorff-web
Mads Roepstorff

Managing Director Denmark & Sales
mads@princessyachts.dk
M: +45 40 24 18 84

Shayda-web
Shayda Mehran

Coordinator & Office Manager
shayda@princessyachts.dk
M: +45 81 45 71 04

Daniel-Hofmann-500x500 (1)
Daniel Hofmann

Sales Executive
daniel@princessyachts.dk
M: +45 29 75 00 41

Michael-schmidt-500x500
Michael Schmidt

Mekaniker
support@princessyachts.dk
T: +45 32 67 13 25

profile
Klargjøringsman søkes
niclas-juvakka
Niclas Juvakka

Innkjøpere & Deler Salg
support@princessyachts.se

seweryn-jaeger-sv_500x500px
Seweryn K. Jæger

Innkjøpere & Deler Salg
support@princessyachts.dk